MONADE

De eenheid die de veelheid in zich draagt / Groep van één / Het grootste eencellige lichaam (zoals Valonia Ventricosa)

© Copyright Gonda Cleynhens