Het was niet gepland. Het is gewoon zo gegaan.

Een dag werd een week, werd een maand, werd een jaar. 365 kleine en grotere dagdagelijkse vogelmomenten:

     ‘De Draaglijke Lichtheid van Vogels’

Ik zoek de vogels niet op. Ze zijn er gewoon.

Het gewone dagdagelijkse blijkt buitengewoon te zijn. In het meest eenvoudige moment zit grote complexiteit. Ik hoef niets toe te voegen. Alles is daar.

Kunst is een engagement met het leven zelf. Kunst als ritueel, zoals hier in ‘de Draaglijke Lichtheid’, waar de vogels de hoofdrol spelen.

Het gaat niet enkel over de kennis of de naam, het gaat over de ‘hele’ vogel. Zijn bouw, de vele nuances in kleur en schaduwspel, zijn schittering, hoe ze bewegen en zich gedragen.  Hoe ze zich verhouden en verbinden met hun omgeving binnen ruimte en tijd. Het is de volle rijkdom van de natuur, van ieder moment.

Zo zou je dit project ook:’ Een Dagboek van Verwondering’ kunnen noemen. Of: ‘An Act of Love’.

Doorheen het proces van creëren, de gebruikte technieken, materiaal-en kleurkeuze, lijnvoering… ontplooien zich de vele variabelen. Ze tekenen mee mijn persoonlijk leven en de variabelen die ieder moment uniek maken.

Het begon allemaal bij de liefde. De liefde voor vogels ook.

Het is gewoon kijken. Kijken en ‘zien’.

Gonda

“As an artist I will not turn to watch the past, but I take the past with me in every moment, as a gift to observe, to be aware, to create and share.”    (g cleyn)

 

De tentoonstelling toont de 365 dagen vogelkijken. Er is ook een selectie van grote schilderijen te zien waar de vogel zijn plaats inneemt, als ook een aantal beelden.

Iedereen welkom.

© Copyright Gonda Cleynhens